Koherencje_BCOPW

MUZYKA FILOZOFIA KOHERENCJE II


OPIS

„Muzyka | Filozofia | Koherencje” to cykl wydarzeń realizowanych w ścisłej współpracy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. W roku akademickim 2023/2024 odbędą się dwa wykładokoncerty.

CZAS

09.11.2023r.

09.04.2024r.

MIEJSCE

Rok akademicki 2023/2024 to kolejna edycja projektu „Muzyka | Filozofia | Koherencje” realizowanego we współpracy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy oraz mecenasem cyklu – Fundacją PVE Dobra Energia. Podczas koncertów można usłyszeć wykładowców tej bydgoskiej uczelni, którzy wraz z zaproszonymi filozofami i filozofkami przyczynią się do realizacji dwóch wydarzeń.

Listopadowy wykładokoncert składa się z występu trio w składzie Dorota Zimna (klawesyn), Cecylia Stanecka (viola da gamba), Sławomir Drózd (flet traverso) oraz wykładu prof. Adama Grzelińskiego. Artyści zaprezentują utwory epoki baroku. W części filozoficznej usłyszymy zaś o dylematach dominujących filozoficzny namysł tego czasu.

Jak pisze prof. Grzeliński: „Dokonujący się w epoce Oświecenia triumfalny pochód rozumu na długo przesłonił wcześniejsze dylematy, z którymi borykali się filozofowie: stosunek człowieka do śmierci i własnej skończoności, niemożność intelektualnego przeniknięcia całości świata, a wreszcie relacja do Boga. Nasze przywiązanie do oświeceniowych idei, takich jak prymat rozumu i wolności, spowodowało, że zapominamy, iż zagadnienia te nie zniknęły z refleksji filozoficznej także w czasach, w których żył i tworzył Georg Philipp Telemann. Podczas wystąpienia chciałbym wskazać na nieunikniony charakter tego rodzaju pytań, uzupełniając o tę refleksję zazwyczaj szkicowany obraz  filozofii przełomu siedemnastego i osiemnastego stulecia”.

PROGRAM


PARTNERZY


GALERIA