Koherencje_BCOPW

KOHERENCJE PROLOG


OPIS

Projekt „Koherencje – prolog” to pierwsze zrealizowane przez członków Fundacji Koherencje działanie, które odbyło się w dwóch częściach: zimą 2020 roku oraz latem 2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną projekt pierwotnie planowany w przestrzeniach Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Bydgoszczy, musiał odbyć się w całości w przestrzeni wirtualnej. Wystąpili: Anastazja Ziemkowska, Antoni Majewski, Antoni Torzewski i Daniel Pradella.

CZAS

06.12.2020r.

20.12.2020r.

28.08.2021r.

MIEJSCE

online

Projekt „Koherencje – prolog” to cykl wydarzeń, których celem jest przybliżenie szerokiej publiczności tematu punktów stycznych między muzyką i filozofią. Mimo że zagadnienie to istnieje właściwie od początków filozofii, czyli od czasów antycznych, nie jest ono nazbyt często podejmowane. W debacie uniwersyteckiej, zarówno ze strony muzyków, jak i filozofów, mówi się raczej o problemach ściślej dotyczących konkretnych dziedzin. Rzadziej zaś przyjmuje się podejście interdyscyplinarne – łączące muzykę i filozofię. Ambicją „koherencji” jest zatem, chociaż częściowe, wypełnienie tej luki. Projekt nie jest skierowany wyłącznie do profesjonalistów, ale przede wszystkim do osób niezajmujących się zawodowo ani muzyką ani filozofią.

Oba z dwóch wydarzeń składających się razem na „Koherencje” podzielone jest na dwie części: filozoficzną oraz muzyczną. W części filozoficznej Antoni Torzewski przedstawi związki filozofii i muzyki zarówno z perspektywy historycznej, jak i problemowej. Część muzyczna natomiast to koncert. W pierwszym wydarzeniu usłyszymy wiolonczelistę Antoniego Majewskiego. W drugim zaś altowiolistkę Anastazję Ziemkowską.

W ramach projektu powstała również interdyscyplinarna kompozycja audiowizualna opierająca się na maksymie Artura Schopenhauera Musica est exercitium metaphysices occultum nescientis se philosopharianimi. Za przygotowanie partytury odpowiadał Daniel Pradella, za wykonanie: Daniel Pradella, Anastazja Ziemkowska i Antoni Majewski, zaś za warstwę wizualną Antoni Torzewski.

„Koherencje – prolog” to projekt opracowany przez młodych twórców będących na ostatnich latach studiów. Dwoje instrumentalistów oraz filozof to osoby, które przeprowadzą widzów przez tylko pozornie niedostępny grunt syntezy muzyki i filozofii. Są to ludzie bardzo aktywni w swych dziedzinach, o czym świadczy mnogość nagród, wyróżnień i stypendiów przez nich otrzymanych. Co więcej są to osoby, które wraz z upływem czasu nie tracą zapału do działania, a ich ambicje są z roku na rok coraz większe.

PROGRAM


GALERIA