Koherencje_BCOPW

ORATIO DOMINICA


OPIS

Wydarzenie „Oratio Dominica” to prelekcja filozoficzna i koncert na chór, które odbyło się jesienią 2021 roku Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Bydgoszczy. Wystąpili: Maciej Chlewicki, Weronika Kober, Joanna Gwiazdowska, Justyna Droszcz (sopran); Katarzyna Szewczyk, Patrycja Cywińska-Gacka (alt); Orest Orishchuk, Sławomir Sieciński (tenor); Adam Łyczbiński, Michał Gacka i Antoni Torzewski (bas).

CZAS

7.11.2021

MIEJSCE

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Bydgoszczy

Wydarzenie „Oratio Dominica” (z łaciny: modlitwa niedzielna) było pierwszym wykładokoncertem organizowanym przez Fundację po uzyskaniu przez nią w sierpniu 2021 roku właściwej formy prawnej. W części pierwszej wydarzenia, którą stanowił wykład zatytułowany „Musica – Ars Divina”, dr hab. Maciej Chlewicki, prof. UKW podjął refleksję nad pytaniem, czy przypisywanie muzyce boskiego charakteru należy rozumieć metaforycznie i symbolicznie czy raczej dosłownie. Poszukując odpowiedzi odniósł się do dorobku kultury niemieckiej, szczególnie do myśli Marcina Lutra.

Drugą część wydarzenia wypełniła muzyka wokalna w wykonaniu kameralnego zespołu wokalnego „Cantus Pars”, w składzie: Weronika Kober, Joanna Gwiazdowska, Justyna Droszcz (sopran); Katarzyna Szewczyk, Patrycja Cywińska-Gacka (alt); Orest Orishchuk, Sławomir Sieciński (tenor); Adam Łyczbiński, Michał Gacka i Antoni Torzewski (bas). Zespół zaprezentował utwory epoki renesansu i baroku, twórców w większości związanych z protestantyzmem zarówno polskich: Cyprian Bazylik, Wacław z Szamotół, Grzegorz Gerwazy Gorczycki czy Mikołaj Gomółka, jak i zagranicznych: Jan Sebastian Bach, Thomas Tallis, Antonio Lotti czy Hans Leo Hassler.

PROGRAM


GALERIA