Koherencje_BCOPW

KOHERENCJE W BCOPW


OPIS

Projekt „Koherencje w BCOPW” to cykl dwóch wydarzeń realizowanych jesienią 2022 roku w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Wystąpili: Michał Kot, Magdalena Krasińska, Antoni Majewski, Daniel Sobota.

CZAS

20.10.2022r.

4.11.2022r.

MIEJSCE

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

W ramach projektu Koherencje w BCOPiW zorganizowane zostały dwa interdyscyplinarne wydarzenia muzyczno-filozoficzne. Wydarzenia te, podzielone były na trzy części: prelekcję, koncert na instrument solo oraz dyskusję z publicznością.

Celem projektu „Koherencje w BCOPiW” było propagowanie obu dziedzin, zapoznanie audytorium z podstawowymi problemami z zakresu filozofii muzyki oraz stworzenie relacji pomiędzy młodymi artystami i prelegentami a bydgoską publicznością̨ nieprofesjonalną.

Wykonawcami pierwszego wydarzenia byli Michał Kot (altówka) oraz dr Magdalena Krasińska. W repertuarze znalazły się utwory Arama Khachaturiana oraz Jana Sebastiana Bacha. W części filozoficznej zatytułowanej „Harmonia contra melodia. Oświeceniowa debata o muzyce” dr Krasińska przybliżyła dyskusję, która toczyła się między Rousseau a Rameau.

Drugie wydarzenie to koncert Antoniego Majewskiego (wiolonczela) i wykład dr hab. Daniela Soboty, prof. PAN. Prezentowane utwory na wiolonczelę solo zostały skomponowane przez Witolda Lutosławskiego, Mieczysława Weinberga oraz Jana Sebastiana Bacha. Koncert poprzedził wykład filozoficzny pt. „Muzyka jako doświadczenie istnienia”, w którym prof. Sobota w zaangażowany sposób ukazywał filozoficzne, ontologiczne znaczenie doświadczenia muzyki.

PROGRAM


GALERIA