Koherencje_BCOPW

I FESTIWAL FILOZOFII


OPIS

Festiwal Filozofii to jedyne w Polsce święto myślenia, które odbywa się w zabytkowych wnętrzach Młynów Rothera w Bydgoszczy. Filozofia propagowana jest poprzez różnorodne formy wykraczające poza dyskurs akademicki, w których to namysł łączy się z muzyką, teatrem czy filmem. Niezwykle istotnym aspektem Festiwalu Filozofii jest dialog między osobami profesjonalnie zajmującymi się filozofią a publicznością, często z filozofią zawodowo niezwiązaną.

CZAS

25.11-09.12.2022r.

MIEJSCE

Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera

Festiwal Filozofii to cykl wydarzeń popularyzujących filozofię. Organizatorem Festiwalu była Fundacja Koherencje a współorganizatorami Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Patronem medialnym Festiwalu było czasopismo popularnonaukowe „Filozofuj!”. Partnerami wydarzenia byli: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Fundacja Odpowiedzialnej Edukacji im. o. Jacka Woronieckiego, Fundacja Projekty Edukacyjne oraz Melostrefa.

W ramach Festiwalu odbyły się wykłady, warsztaty, debaty, koncerty oraz performance. W roli prelegentów wystąpili filozofowie z pięciu ośrodków akademickich z całej Polski, a towarzyszyli im uznani muzycy i pedagodzy. Tematy poruszane na Festiwalu dotyczyły całego spektrum refleksji filozoficznej – od kwestii dotyczących istnienia i poznania poprzez problematykę wolności, tożsamości i równości skończywszy na takich zagadnieniach jak filozofia muzyki, stosunek „ja” do „innego” czy relacja religii i nauki.

Prelegenci reprezentowali różne stanowiska filozoficzne, dzięki czemu Festiwal cechował się pluralizmem podejść i odpowiedzi na wielkie pytania filozoficzne. Wydarzeniom towarzyszyła inicjatywa „Zapytaj filozofa”, dzięki której można było podyskutować z filozofem w formule „jeden na jeden”. Festiwal zawierał również wiele form interdyscyplinarnych np. nowatorskie formy wykładokoncetów czy performance’u filozoficznego, co pozwoliło na zapoznanie się z filozofią również poprzez pryzmat innych dziedzin kultury.

Oferta Festiwalu skierowana była nie tylko do osób dorosłych. Młodzież mogła uczestniczyć w warsztatach filozoficznych oraz przysłuchiwać się debacie oksfordzkiej, w której wypowiadali się bydgoscy licealiści. Dla najmłodszych przygotowano natomiast warsztaty gordonowskie pt. „Rytmiczanki filozoficzne”.

PROGRAM


PARTNERZY


GALERIA