Koherencje_BCOPW

FESTIWAL KOHERENCJE


OPIS

Festiwal Koherencje to cykl wydarzeń filozoficzno-muzycznych, których oś stanowią wykładokoncerty, a dopełnienie: seminaria, debaty i warsztaty. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja muzyki, filozofii i ich wzajemnych połączeń. Gośćmi Festiwalu są wybitni przedstawiciele świata nauki i sztuki, którzy razem dostarczają publiczności wielu zarówno estetycznych, jak i intelektualnych przyjemności. W ramach Festiwalu uruchomiony jest również program stypendialny dla młodych osób zajmujących się tak filozofią, jak i muzyką.

CZAS

24-26.09.2023r.

MIEJSCE

Teatr Kameralny w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Festiwal Koherencje to jedyny w Polsce i jeden z niewielu w Europie cykl wydarzeń poświęconych muzyce, filozofii i ich wzajemnym połączeniom. Podczas trzech dni trwania Festiwalu odbyły się wykładokoncerty, seminaria, debaty oraz warsztaty. Oferta Festiwalu skierowana była do osób w każdym wieku – najmłodsi uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach gordonowskich „Rytmiczanki filozoficzne”, dla uczniów szkół średnich zorganizowane zostały warsztaty filozoficzne, natomiast osoby dorosłe mogły uczestniczyć w seminariach i debatach oraz wysłuchać wykładokoncertów.

Zaproszeni przez Fundację twórcy to z jednej strony osoby posiadające ugruntowaną pozycję i dorobek w swoich dziedzinach, jak i (w ramach przyznawanego przez Fundację stypendium) debiutujący muzycy i filozofowie. Od strony muzycznej gośćmi Festiwalu był duet Maria Sławek i Maciej Zimka, którzy zaprezentowali różnorodny repertuar na niecodzienne połączenie skrzypiec i akordeonu oraz Marusi Trio – zespół złożony z flecistki Magdaleny Di Blasi, harfisty Adriana Nowaka oraz altowiolisty Jana Czyżewskiego, który wprowadził słuchaczy w świat muzycznego impresjonizmu. Od strony filozoficznej natomiast w Festiwalu wzięli udział prof. Roman Kubicki (UAM), którego wystąpienie dotyczyło problemu wolności w odniesieniu do kultury oraz prof. Anna Chęćka (UG), będąca zarazem pianistką, jak i filozofką, która mówiła o doświadczeniu sztuki. Stypendystami Fundacji zostali Anna Prus (filozofia) oraz Gabriela Dudziak (muzyka) i Mikołaj Sarad (muzyka). Pierwszego dnia Festiwalu można było wysłuchać wykładokoncertu w ich wykonaniu. Ważnym punktem wydarzeń festiwalowych była również debata z udziałem zaproszonych gości, która dotyczyła związków filozofii i muzyki.

Partnerami Festiwalu Koherencje byli: Miasto Bydgoszcz, Fundacja PZU, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Wydział Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oddział w Bydgoszczy, Stowarzyszenie im. A. Szwalbego „Dziedzictwo” oraz Melostrefa. Patronat medialny nad Festiwalem objęły: TVP Kultura, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Czasopismo Filozofuj! oraz Polskie Radio PiK.

PROGRAM


PARTNERZY


GALERIA