Koherencje_BCOPW

MUZYKA FILOZOFIA KOHERENCJE I


OPIS

„Muzyka | Filozofia | Koherencje” to cykl wydarzeń realizowanych w ścisłej współpracy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. W roku akademickim 2022/2023 odbyły się dwa wydarzenia. Wystąpili: Emilia Biskupska, Mariusz Patyra, Ryszard Mordarski, Wiktoria Święciochowska, Weronika Spychalska, Kyungin Nam i Maciej Chlewicki.

CZAS

24.11.2022r.

13.04.2023r.

MIEJSCE

Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Rok 2022 zaowocował nawiązaniem współpracy z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W ramach wspólnych działań Fundacja organizuje wykładokoncerty po nazwą „Muzyka | Filozofia | Koherencje” w salach koncertowych Akademii, a wykonawcami są jej pracownicy i studenci. W roku akademickim 2022/2023 współpraca objęła dwa wydarzenia.

Pierwsze składało się z koncertu monograficznego poświęconego twórczości Johannesa Brahmsa w wykonaniu Mariusza Patyry (skrzypce) i Emilii Biskupskiej (fortepian), a także wykładu filozoficznego dr hab. Ryszarda Mordarskiego, prof. UKW zatytułowanego „Czy styl muzyczny może posiadać cnoty lub wady moralne?”.

Drugie wydarzenie to wykład dr hab. Macieja Chlewickiego, prof. UKW pt.: „Muzyka sposobem geometrycznym dowiedziona” oraz koncert Solis Trio w składzie: Wiktoria Święciochowska (skrzypce), Weronika Spychalska (wiolonczela) i Kyungin Nam (fortepian), które zaprezentowały utwory Haydna i Kulenty.

PROGRAM


GALERIA