III BYDGOSKIE SPOTKANIA FILOZOFICZNE


OPIS

Bydgoskie Spotkania Filozoficzne to cykl kameralnych konferencji naukowych poświęconych różnym zagadnieniom szczegółowym z zakresu filozofii. Organizatorami konferencji są Fundacja Koherencje oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

CZAS

22-24.09.2023r.

MIEJSCE

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

III edycja Bydgoskich Spotkań Filozoficznych odbyła się w dniach 22-24 września 2022 roku w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, została zorganizowana przez Instytut Filozofii UKW, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Filozofii i Kognitywistyki US, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Fundację Koherencje. Konferencja została także objęta patronatem Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, zaś patronat medialny pełniło czasopismo Filozofuj!. W Radzie Naukowej konferencji zasiadali jedni z najważniejszych współczesnych polskich filozofów religii, profesorowie: Tadeusz Bartoś (AFiBV), Janusz Dobieszewski (UW), Tadeusz Gadacz (AGH), Piotr Gutowski (KUL), Dariusz Łukasiewicz (UKW), Tadeusz Szubka (US) oraz Marek Szulakiewicz (UMK). W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: dr. hab. Daniel Sobota, prof. PAN, dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW, dr Filip Stawski (UKW) oraz mgr Antoni Torzewski (US).

Podczas trzech dni trwania konferencji swoje referaty zaprezentowało dwadzieścioro jeden uczestników z szesnastu ośrodków akademickich z całej Polski. Gościliśmy w Bydgoszczy filozofów m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Łodzi, Poznania czy Katowic. Wykład otwierający pt. „Spekulatywne Boże Narodzenie” wygłosił prof. Stanisław Judycki z Uniwersytetu Gdańskiego. Pozostałe dni otwierały wykłady kolejno: prof. Ryszarda Kleszcza (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. Piotra Gutowskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Konferencja została zainaugurowana koncertem w wykonaniu Karoliny Podorskiej (skrzypce) oraz Antoniego Majewskiego (wiolonczela). W ramach konferencji odbyła się także debata pt.: „Filozofia religii a filozofia Boga” z udziałem znakomitych profesorów: Stanisława Judyckiego, Ryszarda Kleszcza, Piotra Gutowskiego oraz Marka Szulakiewicza. W pierwszy i drugi dzień konferencji odbyły się dwa seminaria: „O epistemicznym wymiarze religii” prowadzone przez prof. Piotra Gutowskiego oraz „Jak człowiek współczesny może mówić o Bogu?” prowadzone przez prof. Marka Szulakiewicza.

Konferencja ukazała wielość perspektyw filozoficznych i pluralizm spojrzeń na kwestię religii. Tematy wystąpień dotyczyły m.in. agnostycyzmu, problemu istnienia Boga, analitycznej filozofii religii, myśli francuskiej, fundamentalizmu, sporu teistów z ateistami, związków religii z etyką czy poezją, filozofii Wschodu czy religii w odniesieniu do transhumanizmu. 

PROGRAM


PARTNERZY


GALERIA