II BYDGOSKIE SPOTKANIA FILOZOFICZNE


OPIS

Bydgoskie Spotkania Filozoficzne to cykl kameralnych konferencji naukowych poświęconych różnym zagadnieniom szczegółowym z zakresu filozofii. Organizatorami konferencji są Fundacja Koherencje oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

CZAS

8-9.10.2021r.

MIEJSCE

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W dniach 9-10 października 2021 roku w formie stacjonarnej odbyła się ogólnopolska konferencja „II Bydgoskie Spotkania Filozoficzne” organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Studenckie Koło Filozofii UKW. Konferencja miała charakter przeglądowy i skierowana była przede wszystkim do studentów i doktorantów. Wykład otwierający pt. „Od teorii parenklizy do Kanta, czyli o pewnym filozoficznym złudzeniu” wygłosił dr hab. Maciej Chlewicki, prof. UKW. Swoje referaty zaprezentowało dwanaścioro uczestników z wielu ośrodków akademickich z całej polski. Gościliśmy w Bydgoszczy doktorantów i doktorów m.in. z Warszawy czy Łodzi. Poziom wystąpień konferencyjnych – tak jak w zeszłym roku – był wysoki. Niektórzy z prelegentów to kierownicy grantów Narodowego Centrum Nauki, stypendyści czy laureaci prestiżowych nagród naukowych. Cieszy nas fakt, że konferencja ukazała wielość perspektyw filozoficznych i pluralizm subdyscyplin. Tematy wystąpień dotyczyły m.in. filozofii argentyńskiej, filozofii religii, filozofii fotografii, hermeneutyki, filozofii psychiatrii, aksjologii, filozofii absurdu, fenomenologii, czy filozofii feministycznej. Rada Naukowa konferencji składała się z pracowników Instytutu Filozofii UKW: prof. Dariusza Łukasiewicza, dr hab. Wojciecha Torzewskiego, prof. UKW oraz dr hab. Jarosława Jakubowskiego, prof. UKW. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili zaś: dr hab. Maciej Chlewicki, prof. UKW, mgr Antoni Torzewski oraz Patrycja Nitka.

PROGRAM


GALERIA