TRIO – ZIMNA|STANECKA|DRÓZD

Dorota Zimna – doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie klawesynu prof. dr hab. Urszuli Bartkiewicz (dyplom z wyróżnieniem) i Podyplomowych Studiów Instrumentalistyki w tej samej uczelni. Od 2005 jest wykładowcą w Katedrze Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Występuje jako solistka i kameralistka. Współpracuje z wieloma zespołami i orkiestrami, m.in. z zespołem Intemperata oraz orkiestrą kameralną Capella Bydgostiensis. Wykłada i współorganizuje m.in. Lenie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej w Warszawie, a od 2018 roku jest także prezesem stowarzyszenia Akademia Muzyki Dawnej.

Cecylia Stanecka – wiolonczelistka i gambistka wykonująca repertuar klasyczny, od wczesnego renesansu po muzykę najnowszą. Realizuje się przede wszystkim jak kameralistka – zarówno jako wiolonczelistka, jak i gambistka. Obecnie jest solistką Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Leopold Mozart Zentrum przy Universität Augsburg oraz Hochschule der Künste Bern. W 2019 otrzymała tytuł doktora sztuki w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie również wykłada. W tym roku została także asystentką w klasie violi da gamba prof. Christiana Zincke. Współpracuje z wybitnymi osobowościami związanymi z muzyką dawną, wykonując koncerty oraz nagrania.

Sławomir Drózd – absolwent Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fletu traverso Michaela Schmidt-Casdorffa (dyplom zwyróżnieniem). Obecnie jest doktorantem i wykładowcą w rodzimej uczelni. Jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy współpracuje z polskimi i zagranicznymi zespołami, koncertując w całej Europie. Oprócz tego jest zapraszany do uczestnictwa w niezależnych składach podczas różnych festiwali, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Od roku 2020 jest członkiem Stowarzyszenia Akademia Muzyki Dawnej, a od 2023 wiceprezesem tego stowarzyszenia, czynnie angażując się w organizację wydarzeń kulturalnych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.