ZOBACZ WIĘCEJ

FUNDACJA KOHERENCJE


Fundacja Koherencje powstała z inicjatywy Anastazji Ziemkowskiej, Antoniego Torzewskiego i Antoniego Majewskiego. Ogólnym celem Fundacji jest promocja kultury, sztuki i nauki a szczegółowym ukazywanie połączeń miedzy muzyką i filozofią.

Do dotychczasowych działań Fundacji zalicza się przede wszystkim organizacja wydarzeń naukowych i muzyczno-naukowych. Wprowadzoną przez Fundację i zarazem główną formą jej działań są wykładokoncerty, czyli wydarzenia łączące koncert (zazwyczaj muzyki poważnej) z filozoficzną prelekcją oraz dyskusją z audytorium.

Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury. Do cyklicznych projektów Fundacji należą:

1. Festiwal Koherencje

2. Festiwal Filozofii – we współpracy z Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera

3. seria wykładokoncertów „Muzyka | Filozofia | Koherencje” – we współpracy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy

4. konferencja naukowa „Bydgoskie Spotkania Filozoficzne” – we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego

5. cykl miniWYKŁADY FILOZOFICZNE

Największym dotychczasowym projektem zrealizowanym przez Fundację był II Festiwal Filozofii, który objął ponad 30 wydarzeń. Fundacja Koherencje wraz z Fundacją W788 oraz pracownią Rozwijania prowadziła również mikro-instytucję kultury „Zachwyt” na bydgoskiej starówce, gdzie przez miesiąc funkcjonowania odbyły się liczne wydarzenia kulturalne i naukowe. Oprócz tego Fundacja zorganizowała szereg wykładokoncertów w ra ramach grantów przyznawanych przez miasto Bydgoszcz i stowarzyszenie autorów ZAiKS.

Fundacja Koherencje proponuje publiczności przedsięwzięcia wysokiej jakości dbając zarazem o przystępną formę prezentowanych treści, zatem do współpracy zaprosiła i zaprasza artystów i naukowców zarówno dojrzałych, o dużej renomie, jak i twórców młodych, choć niepozbawionych wybitnych osiągnięć w swoich dziedzinach. Dzięki temu możliwe jest wywołanie pozytywnego wpływu na rozwój kontaktów nie tylko pomiędzy młodymi i dojrzałymi przedstawicielami tych samych dziedzin, ale również między przedstawicielami różnych środowisk – głównie muzycznych i filozoficznych.


Fundacja

FUNDACJA W LICZBACH

62

zorganizowanych wydarzeń

9

przeprowadzonych projektów

NASI PARTNERZY

ZESPÓŁ


Antoni TORZEWSKI

Antoni Torzewski (prezes zarządu) – filozof, muzyk. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest wielokrotnym stypendystą oraz autorem kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach filozoficznych. Torzewski wygłaszał referaty na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto od trzech lat współprowadzi cykliczne seminarium filozoficzne „Perspektywy Współczesnej Filozofii Religii”, odbywające się w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, którego członkiem jest Torzewski. Jego działalność muzyczna oscyluje wokół chóralistyki. Jako dziecko śpiewał w Operze Nova w Bydgoszczy, później jako baryton przyczynił się do zdobycia wielu nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach. Torzewski interesuje się także fotografią i filmem. Jego prace pokazywane były na wielu festiwalach oraz publikowane, a niektóre z nich zostały także nagrodzone.

Torzewski

Anastazja ZIEMKOWSKA

Anastazja Ziemkowska (członkini zarządu) – altowiolistka, lingwistka. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Piotra Reicherta oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wielokrotna stypendystka. Centrum jej działalności muzycznej stanowi kameralistyka – jest członkinią Mariusz Patyra Quintet i innych zespołów kameralnych, z którymi występowała na wielu estradach w całej Polsce. Jest aktywna także jako muzyk orkiestrowy – jako członkini orkiestr symfonicznych i kameralnych współpracowała z wieloma wybitnymi solistami i dyrygentami. Poza ożywioną działalnością artystyczną jej pasją są języki obce.

Ziemkowska

Antoni MAJEWSKI

Antoni Majewski (członek zarządu) – wiolonczelista, absolwent Hochschule fur Musik Carl Maria von Weber Dresden w klasie prof. Emila Rovnera oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Tomasza Strahla i as. Rafała Kwiatkowskiego. Swój warsztat kształcił pod okiem wielu wybitnych osobowości artystycznych. Jest laureatem licznych konkursów wiolonczelowych. Jako solista grał m.in. w: Filharmonii Pomorskiej, Sali Balowej w Łańcucie, Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach. Jest wielokrotnym stypendystą. Aktywny jako kameralista, był również członkiem Muscada String Quartet. Występował na wielu festiwalach, m. in. na Letnich Koncertach na Grochowskiej czy Rzece Muzyki. Półfinalista konkursu Młody Muzyk Roku, organizowanego przez TVP Kultura i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Majewski