ADAM GRZELIŃSKI

profesor, doktor habilitowany, pracuje w Instytucie Filozofii UMK; autor prac poświęconych osiemnastowiecznej filozofii brytyjskiej oraz estetyce; m.in.: Angielski spór o istotę piękna. Koncepcje Shaftebury’ego i Burke’a (2001), Kategorie „podmiotu” i „przedmiotu” w Dawida Hume’a nauce o ludzkiej naturze (2005), Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya (2010), Doświadczenie i rozum. Empiryzm Johna Locke’a(2019), a także tłumacz i współtłumacz dzieł Th. Browne’a, A. A. C. Shaftesbury’ego, J. Locke’a, G, Berkeleya, D. Hume’a, W. Jamesa, G. Santayany i in., redaktor kwartalnika „Ruch Filozoficzny”.