I BYDGOSKIE SPOTKANIA FILOZOFICZNE


OPIS

Bydgoskie Spotkania Filozoficzne to cykl kameralnych konferencji naukowych poświęconych różnym zagadnieniom szczegółowym z zakresu filozofii. Organizatorami konferencji są Fundacja Koherencje oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

CZAS

9-10.10.2020r.

MIEJSCE

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W październiku 2020 roku odbyła się ogólnopolska konferencja „I Bydgoskie Spotkania Filozoficzne” organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Studenckie Koło Filozofii UKW. Konferencja miała charakter przeglądowy i skierowana była przede wszystkim do studentów i doktorantów. Wykład otwierający pt. „Sceptycy wobec zmiany” wygłosił dr Maciej Rewakowicz. Referaty zaprezentowało trzynaścioro prelegentów z wielu ośrodków akademickich z całej polski. Wystąpienia dotyczyły istotnych filozoficznych zagadnień z zakresu antropologii, kognitywistyki, epistemologii, hermeneutyki, aksjologii czy historii filozofii. Rada Naukowa konferencji składała się z pracowników Instytutu Filozofii UKW: prof. Dariusza Łukasiewicza, dr hab. Wojciecha Torzewskiego, prof. UKW oraz dr hab. Jarosława Jakubowskiego, prof. UKW. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili zaś: dr hab. Maciej Chlewicki, prof. UKW, mgr Jacek Pękacz oraz lic. Antoni Torzewski.

PROGRAM


GALERIA