Koherencje_BCOPW

ZACHWYT


OPIS

„Zachwyt” to wspólny projekt Fundacji Koherencje, Fundacji W788 i Pracowni Rozwijalnia. Latem 2022r. w lokalu przy ul. Jezuickiej odbyły się liczne wydarzenia, pośród których znalazły się trzy organizowane przez Fundację Koherencję. Wystąpili: Jarosław Jakubowski, Daniel Sobota, Antoni Torzewski i Antoni Majewski.

CZAS

07.08.2022r.

13.08.2022r.

26.08.2022r.

MIEJSCE

„Zachwyt”, ul. Jezuicka 22 Bydgoszcz

W sierpniu 2022 roku Fundacji Koherencje wraz z zaprzyjaźnioną Fundacją W788 oraz Pracownią Rozwijalnia powierzono na miesiąc lokal przy ulicy Jezuickiej na bydgoskiej starówce. Działalność Fundacji w „Zachwycie” (tak nazwaliśmy to miejsce) objęła organizację trzech wydarzeń.

Pierwszym była debata pt. „Czym jest filozofia” z udziałem dr hab. Daniela Soboty, prof. PAN oraz dr hab. Jarosława Jakubowskiego, prof. UKW. Filozofowie dyskutowali na temat celów filozofii, jej metod czy różnicy, jaka zachodzi między nią a innymi obszarami ludzkiej działalności. Debatę zakończyła ożywiona dyskusja między prelegentami a publicznością.

Drugie wydarzenie – seminarium „Chrześcijaństwo w filozofii współczesnej” prowadzone przez Antoniego Torzewskiego miało charakter bardziej kameralny i skupiony wokół dyskusji. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję porozmawiać na temat recepcji chrześcijaństwa w dzisiejszej filozofii i związanych z tym problemów.

Ostatnim, trzecim wydarzeniem był wykładokoncert w wykonaniu Antoniego Majewskiego i Antoniego Torzewskiego zatytułowany „Filozoficzno-muzyczne odpowiedzi na problem przemocy systemów opresyjnych”. W repertuarze znalazły się utwory Mieczysława Weinberga oraz Krzysztofa Pendereckiego na wiolonczelę solo.

PROGRAM


GALERIA