Sobota (25.11.2023), 13:00-14:30 | CNiK Młyny Rothera, Młyn 1 piętro | wstęp wolny


BIOETYKA – WYZWANIA I KONTROWERSJE

debata

Niewiele rzeczy budzi tak silne emocje, polaryzacje społeczne i spory jak zagadnienia bioetyczne. Stanowią one często tygiel faktów, opinii i postaw związanych z technologią, polityką, moralnością, religią, prawami człowieka i fundamentalnymi wartościami, które stoją u podstaw światopoglądu każdego z nas. Trudno się zatem dziwić, że problemy bioetyczne budzą kontrowersje. Jesteśmy jednak przekonani, że racjonalna dyskusja angażująca ekspertów i opinię publiczną oparta na argumentach, umiejętność słuchania drugiej strony i wypracowywania kompromisów powinna być kluczową cechą nowoczesnego, obywatelskiego społeczeństwa. Debata „Bioetyka – wyzwania i kontrowersje” stanowi okazję do posłuchania i podyskutowania z wyjątkowymi gośćmi profesorami: Kazimierzem Szewczykiem, Janem Hartmanem i Alfredem Wierzbickim.