JAN HARTMAN

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozof i etyk, a także publicysta, związany głównie z tygodnikiem „Polityka”. Urodził się w 1967 r. we Wrocławiu, studiował na KUL, od 1990 r. związany z UJ. Jest autorem ponad dwudziestu książek i kilku tysięcy felietonów i artykułów prasowych. Okazjonalnie angażuje się w działalność polityczną po stronie lewicowo-liberalnej.