KAZIMIERZ SZEWCZYK

dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor prac z immunologii, filozofii biologii i medycyny, tanatologii oraz etyki nauczycielskiej. Laureat naukowych i dydaktycznychnagród Ministra Zdrowia, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Etycznego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.