ALFRED WIERZBICKI

dr hab., filozof, poeta, publicysta. W latach 2006-2014 dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelny kwartalnika „Ethos”. W latach 2011-2019 kierownik Katedry Etyki KUL. Od 1 października 2022 pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS na stanowisku profesora uczelni.

Główne obszary badań: etyka, antropologia, filozofia polityki, myśl Jana Pawła II, nowożytna i  współczesna filozofia włoska, aksjologia Europy, związki literatury z filozofią . Autor 11 książek oraz 13 tomików poetyckich.