Niedziela (26.11.2023), 11:00-12:30 | CNiK Młyny Rothera, Młyn 1 piętro | wstęp wolny


FILOZOFIA PYTA O NOWE TECHNOLOGIE

wykład potrójny

Rozwój technologii głęboko wpływa na nasz dotychczasowy sposób rozumienia człowieka i społeczeństwa. W ostatnich latach te zagadnienia stały się przedmiotem licznych dyskusji i sporów zarówno wśród naukowców, filozofów, jak i opinii publicznej. Niezmiennie skłania nas to do zadawania pytań o wpływ technologii na fundamentalne kwestie związane z naszą egzystencją we współczesnym świecie.

Jesteśmy jednak przeciwni postrzeganiu technologii jako podważenia naszego człowieczeństwa, moralności czy wolności. Zagrożeń należy być świadomym, jednak wzbudzenie niepokojów, co niewątpliwie dobrze się dziś sprzedaje, nie sprzyja budowaniu zaufania do nieuchronnego przecież rozwoju.

Istotnym celem filozofii jest pytanie o technologie i budowanie harmonijnej współpracy między jej twórcami, prawodawcami kształtującymi środowisko prawne w ramach których te technologie funkcjonują, etykami wskazującymi możliwe obszary nadużyć i proponujący odpowiednie remedium oraz społeczeństwem. Technologiajest jedynie narzędziem, a to w jaki sposób i ku jakim celom zostanie wykorzystana zależy od tych, którzy nią dysponują. Wykład potrójny „Filozofia pyta o nowe technologie” to próba humanistycznego namysłu nad powyższymi zagadnieniami.