SŁAWOMIR LECIEJEWSKI

dr hab., jest absolwentem fizyki, filozofii i teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku na podstawie rozprawy Obserwator w kosmologii antropicznej uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2014 roku na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od roku 2016 pracuje na stanowisku profesora uczelnianego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Filozofii Nauki i Techniki oraz prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Filozoficznym UAM. 

Publikuje prace z zakresu filozofii nauki (kosmologii) oraz metodologii nauk przyrodniczych. Jest autorem dwóch monografii: Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Studium metodologiczne (2007), Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne (2013).

Aktualnie interesują go również zagadnienia dotyczące problematyki relacji nauka – religia (jest twórcą popularnonaukowego kanału podcastowego: www.nauka-religia.pl).