Wykładokoncert „Marginesy filozofii?” – Mauris Ensemble & Anna Chęćka

Marginesy filozofii? Od doświadczenia protomentalnego do rozumienia sztuki 

Zanim pojawia się koncept i potrzeba werbalizacji, doświadczamy bycia i stawania się – co w fascynujący sposób uzmysławia nam doświadczenie sztuki, a zwłaszcza, spotkanie z malarstwem i muzyką. Czy to są marginesy filozofii? A może tu właśnie rodzi się właściwe filozofowanie? W moim wykładzie spróbuję pokazać, jak obraz i muzyka „myślą niewerbalnie” dążąc do ujawnienia się sensu. Jednym z moich przewodników będzie wrażliwy na to, co trudne do wysłowienia muzykolog, Julian Johnson, zafascynowany nade wszystko muzyką Debussy’ego i myślą francuskich filozofów, Derridy, Nancy’ego, Serres’a. Sięgnę także do refleksji Daniela Barenboima, wyjątkowo uzdolnionego filozoficznie dyrygenta i pianisty. Spróbuję wreszcie pokazać, jak sens kształtuje się w samej materii dźwiękowej, dzięki żywym przykładom muzycznym.

– C. Debussy, Sonata na flet, altówkę i harfę

– T. Paciorkiewicz, Trio na flet, altówkę i harfę

– L. De Rohozinski, Suite Breve

– J. Ibert, Dwa interludia na flet, altówkę i harfę

________________________

Zrealizowano w ramach projektu „Festiwal Koherencje” dzięki wsparciu finansowemu Miasta Bydgoszczy oraz Fundacji PZU.