Konkursy Fundacji Koherencje

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane filozofią – przyjmujemy zgłoszenia w trzech kategoriach:

👊 wizualne przedstawienie idei filozoficznej

👊 esej popularnofilozoficzny

👊 stypendium dla młodych osób zajmujących się filozofią

Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminach, a zgłaszać się prosimy przez dedykowany formularz (linki poniżej) w terminie do 15 października!

W ramach zbliżającego się II Festiwalu Filozofii Fundacja Koherencje ogłasza trzy konkursy: 1) na stypendium Fundacji Koherencje dla młodych filozofek i filozofów; 2) na esej popularnofilozoficzny; 3) na wizualizację filozofii. Termin zgłoszeń upływa 15 października 2023 roku. Aby wziąć udział w którymkolwiek z trzech konkursów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wszelkie szczegóły zawierają regulaminy konkursów. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego: fundacja@koherencje.pl. W jury konkursu zasiadają wybitne postaci świata nauki i sztuki: dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK, prof. Elżbieta Jabłońska, dr hab. Monika Murawska dr hab. Marcin Miłkowski prof. PAN oraz dr hab. Adam Lipszyc, prof. PAN.

  1. Konkurs na stypendium Fundacji Koherencje dla młodych filozofek i filozofów skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się zawodowo filozofią w wieku 24-35 lat, posiadających status młodego naukowca. Celem konkursu jest wpieranie rozwoju naukowego młodych osób zajmujących się filozofią, uhonorowanie ich dotychczasowych osiągnięć oraz promocja filozofii. Stypendium przyznawane jest za dotychczasowe osiągnięcia przede wszystkim naukowe, ale również dydaktyczne czy organizacyjne. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z przesłaniem m.in. kopii maksymalnie trzech najlepszych publikacji i opisów swoich planów naukowych na najbliższy rok oraz dotychczasowych osiągnięć badawczych. Stypendium wynosi 3000zł wypłacane jednorazowo.
  2. Konkurs na esej popularnofilozoficzny jest skierowany do wszystkich osób pełnoletnich zainteresowanych filozofią, a więc nie tylko do zawodowych filozofek i filozofów. Celem konkursu jest popularyzacja filozofii oraz promocja osób zajmujących się filozofią. Nagroda przyznawana jest za najlepszy esej popularnofilozoficzny, którego temat jest szeroki, ważki i wpisuje się w ramy namysłu filozoficznego. Esej musi cechować się wysoką jakością merytoryczną i językową, zachowywać charakter popularyzatorski oraz liczyć nie więcej niż 120tys. znaków ze spacjami. Trzy najlepsze eseje zostaną opublikowane w specjalnej monografii, a osoby, które je napisały otrzymają odpowiednio: 2500zł – I miejsce; 1500zł – II miejsce; 1000zł – III miejsce.  
  3. Konkurs na wizualizację filozofii skierowany jest przede wszystkim do osób pełnoletnich zajmujących się sztukami wizualnymi oraz zainteresowanych filozofią. Celem konkursu jest popularyzacja filozofii w formie pozatekstualnej, promocja dokonań osób zajmujących się sztukami wizualnymi i filozofią oraz promocja multidyscyplinarnego podejścia do filozofii. Nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę artystyczną, której tematem jest filozofia; dzieła mogą więc przedstawiać zarówno samą filozofię, jej personifikację, jak i być reprezentacją wybranej koncepcji czy idei filozoficznej. Szczególnie zachęcamy do umieszczenia filozofii w kontekście współczesnej rzeczywistości. Praca musi być oryginalna i autorska oraz prezentować wysoką jakość artystyczną. Nagroda w konkursie wynosi 2000zł