IV Bydgoskie Spotkania Filozoficzne – ogłoszenie

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konferencji „Bydgoskie Spotkania Filozoficzne”. W tym roku temat konferencji to „Harmonia a Melodia”.

👊 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

👊 Zgłoszenia można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego

👊 na zgłoszenia czekamy do 15.06.2024r.

Proponowany zakres tematyczny referatów jest następujący:

•           melodia i harmonia w muzyce (linearność w muzyce a narracja dźwiękowa, matematyczny wymiar muzyki);

•           J.-P. Rameau i J.-J. Rousseau: aktualność oświeceniowego sporu o melodię i harmonię oraz jego kontekst filozoficzny (Leibnizjańkie podszycie teorii Rameau; antropologia, filozofia języka i filozofia społeczna Rousseau);

•           faktury muzyczne: harmoniczność polifonii a ogólne tendencje estetyki barokowej (multiperspektywiczność, Deleuzjańskie „fałdy”); melodyczność homofonii a ogólne tendencje estetyki klasycystycznej (przejrzystość, linearność, porządek);

•           pojęcie harmonii w filozofii starożytnej (Heraklit – palintonos harmonie, pitagorejczycy, Platon), średniowiecznej (Harmonia mundi), nowożytnej (G. Bruno, J. Kepler, G.W. Leibniz – harmonia przedustawna) i współczesnej;

•           estetyka konsensualna (linearność, ciągłość doświadczenia estetycznego) contra estetyka dissensualna (dysharmonijność, pęknięcie, nieciągłość doświadczenia);

•           problem wertykalności i horyzontalności w sztuce oraz dyskursie filozoficznym;

•           relacja podmiot-przedmiot w filozofii: harmonia czy dysharmonia?

•           narracyjność (linearność) jako problem filozofii współczesnej;

•           ontologia wspólnot społecznych, religijnych i estetycznych: integracja czy dysharmonia, homofoniczność (unifikacja, univocatio entis) czy polifoniczność (wielogłosowość, monadyczność)?

____________________________________________________

Organizatorzy konferencji:

Fundacja Koherencje 

Wydział Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego 

Pracownia Filozofii Muzyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne oddział w Bydgoszczy

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Anna Brożek (UW)

prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)

dr hab. Krzysztof Moraczewski, prof. UAM 

dr hab. Anna Wolińska (UW)

Komitet Organizacyjny:

dr Magdalena Krasińska (UKW)

dr Szymon Godziemba-Trytek (Amuz)

Antoni Torzewski (US)