WOLFGANG WELSCH

prof., urodzony w 1946, pracował na uniwersytetach w Berlinie. Magdeburgu czy Jenie, a także na Stanford University. Laureat licznych nagród m.in. Max Planck Research Award czy Premio Internazionale d’Estetica. Jest autorem książek z zakresu teorii postmodernizmu, estetyki i filozofii kultury. Do jego najważniejszych publikacji należą „Nasza postmodernistyczna moderna”, „Homo mundanus” czy „Estetyka poza estetyką”.