PETER TRAWNY

prof., urodzony w 1964 roku w Gelsenkirchen, pochodzi z rodziny byłych polskich górników, studiował filozofię, muzykologię oraz historię sztuki w Bochum, Freiburgu i Wuppertal. Jest jednym z głównych redaktorów dzieł zebranych Heideggera, jest także dyrektorem Instytutu Martina Heideggera w Wuppertal. Do jego zainteresowań naukowych należą metafilozofia, estetyka, polityka i filozofia teoretyczna.