TADEUSZ SZUBKA

studiował i dorastał do naukowej samodzielności (doktorat i habilitacja) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2002 r. pracuje jako profesor w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie w latach 2003–2016 był dyrektorem Instytutu Filozofii i uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w 2013 r. Przebywał na licznych długoterminowych stażach naukowych w Wielkiej Brytanii (University of Cambridge, University of Oxford, University of Edinburgh, University of Birmingham), Australii (University of Queensland), Stanach Zjednoczonych (University of Notre Dame, University of Pittsburgh, Ohio State University) oraz Holandii (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science). Jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Rady Doskonałości Naukowej, centralnego organu, który sprawuje nadzór nad indywidualnymi postępowaniami habilitacyjnymi i profesorskimi. Za swoją działalność naukową został wyróżniony między innymi nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrodą Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego.  

Zainteresowania naukowe prof. Szubki obejmują filozofię analityczną i jej historię, pragmatyzm i neopragmatyzm, ontologię i metafizykę, filozofię języka i umysłu, epistemologię oraz metodologię filozofii. Opublikował cztery monografie książkowe, sto kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz ponad dwieście recenzji, haseł encyklopedycznych i przekładów. Z biegiem lat coraz bardziej docenia wkład rodzimej myśli do filozofii światowej. Chociaż uważa, że filozofia od czasu do czasu dostarcza nam nieco rzetelnej wiedzy, to jednocześnie podkreśla, iż jest ona wpleciona w sieć częściowo tylko racjonalnych postaw i założeń. W życiu i działalności intelektualnej stara się kierować zasadą, aby nadmiernie nie dowierzać sobie, innym i filozofii. Nieliczne wolne chwile poświęca słuchaniu muzyki rockowej i pokrewnej, oglądaniu meczów tenisowych oraz zbieraniu grzybów.