PIOTR SZCZEPAŃSKI

absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalista ds. promocji zagranicznej w Centrum Współpracy Międzynarodowej na Politechnice Warszawskiej, z-ca kierownika studiów podyplomowych MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej na ASP w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (PTK). Współpracował z fundacją Legalna Kultura przy projektach „Ja w internecie” oraz „Kultura Na Widoku”, z Green Cross Poland przy projekcie „Nasz ogród społeczny”, z CSW Łaźnia przy projekcie „Artecitya”, z twórcami platformy internetowej „Otwarta Warszawa”, z Warsztatami Kultury w Lublinie przy Festiwalu Noc Kultury. Zainteresowania naukowe: kulturowe studia miejskie, hermeneutyka, komparatystyka, filozofia języka, antropologia filozoficzna, historia nauki