DANIEL SOBOTA

​doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Absolwent Instytutu Filozofii UMK. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz trzech książek: dwutomowej monografii pt. „Źródła i inspiracje Heideggerowskiegopytania o bycie”, pracy o początkach ruchu fenomenologicznego i istocie fenomenologii: „Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch” oraz ‘’Eseju z filozofii dziejów’’. Związany z Bydgoszczą lokalny animator filozofii i kultury. Wystąpił jako aktor w kilku spektaklach teatralnych. Twórca performansu filozoficznego, w którym szuka pozapiśmiennychform wyrazu myślenia filozoficznego. Ideą przewodnią jego myślenia jest tematyka pytania, doświadczenia filozoficznego i performansu.