MARCIN MIŁKOWSKI

ur. 1976. Kierownik Zakładu Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN. Opublikował m.in. książkę Explaining the Computational Mind (MIT Press 2013), za którą uzyskał Nagrodę I Wydziału PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz Nagrodę NCN w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w roku 2014. Laureat nagrody im. Herberta Simona za znaczący wkład w rozwój podstaw neuronauki obliczeniowej (2015). Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych (2020).