DARIUSZ ŁUKASIEWICZ

​profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk oraz licznych towarzystw naukowych m.in. European Society for Philosophy of Religion, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego czy Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym artykułów naukowych, przekładów z języka angielskiego i niemieckiego oraz monografii m.in. „Opatrzność Boża, wolność przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii” czy „Studia z filozofii religii i teodycei”. Realizował międzynarodowe projekty badawcze, uczestniczył w ponad osiemdziesięciu konferencjach naukowych na całym świecie. Członek komitetów naukowych i redakcji czasopism filozoficznych. Wypromował trzech doktorów. W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą: epistemologia, analityczna filozofia religii, myśl filozoficzna Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz fenomenologia.