IWONA LORENC

profesor, doktor habilitowana, filozofka; emerytowana profesor Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (do 2020 kierownik Zakładu Estetyki) oraz Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej; była przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Filozofii, była redaktorka naczelna „Sztuki i Filozofii”. Przez wiele lat współkierowała Pracownią Badań nad Filozofią Francuską i Francuskojęzyczną w Instytucie Filozofii UW; dwukrotna stypendystka Rządu Francuskiego.  Autorka 8 monografii, m.in. Dlaczego sztuka? Wprowadzenie do filozofii sztuki, PWN, Warszawa 1990; Logos i mit estetyczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,  Warszawa 1993; Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia, Scholar, Warszawa 2001; Minima aesthetica. Szkice o estetyce późnej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2010; Estetyczne problemy późnej nowoczesności, Wydawnictwo naukowe UMK, Toruń 2014; Aesthetics and Modernity. Toward a New Philosophical Functionalization of Art, Peter Lang, Berlin 2021; O sztuce na Titanicu. Rozmowy ze Sławomirem Marcem, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022.Redaktorka 6 książek zbiorowych z zakresu współczesnej fenomenologii francuskiej, współczesnej filozofii sztuki i problemów nowoczesności. Autorka stu kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w zbiorowych monografiach.