MAŁGORZATA KOWALSKA

profesor, doktor habilitowana; pracuje w Uniwersytecie w Białymstoku, aktualnie dziekan na Wydziale Filozofii tamże, specjalistka w zakresie współczesnej filozofii francuskiej, interesuje się fenomenologią i dialektyką oraz filozofią społeczno-polityczną i moralną; autorka książek „W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty filozoficznego myślenia”, „Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy”, „Demokracja w kole krytyki”, „O sprawiedliwości innymi słowy”; tłumaczka francuskiej literatury filozoficznej, w szczególności tekstów Sartre’a, Merleau-Ponty’ego, Levinasa, Foucaulta i Lyotarda.