PIOTR GUTOWSKI

prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, w latach 2012-2019 przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Główne obszary jego badań obejmują historię nowożytnej i współczesnej filozofiibrytyjskiej i amerykańskiej, zwłaszcza metafizyki, epistemologii i filozofii religii. Oprócz badań w zakresie historii filozofii formułuje też własne stanowisko w filozofii religii nawiązujące w pewnej mierze do koncepcji Williama Jamesa, Alfreda Northa Whiteheada i niektórych filozofów analitycznych. Główne publikacje: Filozofia procesu i jej metafilozofia(1995) antologia Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka (1998)Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya (2002), Filozofia, nauka i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa (2011) antologia (Teizm, ateizm i religia. Najnowsze spory w filozofii analitycznej , red P. Gutowski. M. Iwanicki (2019), Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii ( (2016). Wymienione książki, z wyjątkiem ostatniej, dostępne są bezpłatnie w Internecie.