EWA DOMAŃSKA

profesor, doktor habilitowana; pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i od 2002 roku visiting professor na Stanford University (trymestr wiosenny). Członek korespondent PAN; przewodnicząca Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii Komitety Nauk Historycznych PAN. Zajmuje się współczesną teorią i metodologią wiedzy historycznej, nowymi tendencjami w badaniach humanistycznych, a także ontologią martwego ciała i ludzkich szczątków oraz relacjami między ludobójstwami i ekobójstwami. Autorka projektów historii ratowniczej, humanistyki afirmatywnej i nekrodziedzictwa. Ostatnie publikacje: Dipesh Chakrabarty, Humanistka w czasach antropocenu (red. z Małgorzatą Sugierą, Universitas 2023); Ekshumacje polityczne (red. z Alexandrą Staniewską, słowo/obraz terytoria, 2023); Humanistyka prewencyjna (red. z Piotrem Słodkowskim i Moniką Stobiecką, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2022).