JANUSZ DOBIESZEWSKI

Urodzony w 1955 roku, prof. dr hab., jest pracownikiem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią filozofii, filozofią społeczną, filozofią religii, a specjalizuje w filozofii rosyjskiej. Najważniejsze publikacje książkowe: Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, 2002; Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej, 2012; Syntezy i niuanse. Studia i szkice z filozofii rosyjskiej, 2019; Inność jako wartość. Studia i szkice z filozofii kultury i okolic, 2020; Filozofia religii. Wykład, Warszawa 2022.