ALEKSANDRA DERRA

doktor habilitowana, filozofka, tłumaczka i filolożka. Profesorka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowniczka Katedry Filozofii Praktycznej Instytutu Filozofii UMK. Naukowo zajmuje się relacjami miedzy społeczeństwem, nauką i technologią, stereotypami płciowymi w nauce oraz teoriami feministycznymi. Bada mechanizmy powstawania i stabilizowania wykluczenia w kulturze. Jako pełnomocniczka Rektora ds. równego traktowania jest zaangażowana w kształtowanie polityki naukowej promującej otwartość, równość i różnorodność. W 2021 znalazła się na liście „50 śmiałych 2020 roku” w specjalnym wydaniu magazynu „Wysokie Obcasy” za upominanie się o równość w świecie akademickim. Orędowniczka i entuzjastka minimalizmu.