ANNA BROŻEK

Urodzona 11 maja 1980, filozof, pianistka, teoretyk muzyki, profesor na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Absolwentka filozofii (2003, PAT w Krakowie) oraz pianistyki (2004, AM w Krakowie). W roku 2006 uzyskała doktorat, a w roku 2008 habilitację z filozofii w Uniwersytecie Warszawskim; jest również doktorem habilitowanym sztuk muzycznych w dyscyplinie teoria muzyki. W roku 2014 uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych. Laureatka nagrody NCN w roku 2016. Jest autorką lub współautorką kilkunastu książek oraz licznych artykułów z zakresu semiotyki logicznej, metodologii, historii filozofii polskiej, a także teorii i filozofii muzyki.