BASTARDA TRIO

Zespół powołany do życia w 2017 roku przez Pawła Szamburskiego (klarnet), Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) oraz Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy). Grupa wydawniczo i środowiskowo związana z wytwórnią Lado ABC (www.ladoabc.com) oraz Audio Cave (www.audiocave.pl). BASTARDA była partnerem międzynarodowego projektu badawczego HERA “Sound Memories. The Musical Past in Late – Medieval and Early Modern Europe”. Artyści na swej drodze twórczej podejmowali odważną próbę reinterpretacji muzyki dawnej oraz stworzenia na jej podstawie autorskiego języka dźwiękowego. Kilkusetletnie śpiewy chorałowe, motety, litanie rozbijają na małe odcinki, stale zmieniający się kontrapunkt wczesnej polifonii imploduje w minimalizm, zespoł posługuje się barokową metodą gry „alla bastarda”. W ostatnim czasie zespół podejmuje również liczne współprace artystyczne – zmieniając i poszerzając pole działania w stronę muzyki “world” i szeroko pojętego folkloru (płyta “Fado” z Joao de Sousa czy “Tamoj” z zespołem Sutari poświęcona szeroko pojętej muzyce pogranicza), a także muzyki filmowej czy ilustracyjnej (projekt “Faraon” z muzyką Adama Walacińskiego czy “Polscy kompozytorzy muzyki filmowej” zrealizowany na 85lecie Dwójki).

Muzycy improwizując wokół archaicznych czy tradycyjnych melodii, komponując i aranżując na ich podstawie zupełnie nowe utwory – budują pomost łączący odległe w czasie muzyczne światy, docierają do ich uniwersalnego, duchowego wymiaru. Muzyka Bastardy to współczesna, oryginalna i bardzo osobista wypowiedź wsparta na bogatych tradycjach muzycznych świata.