ODDYCHANIE NA DRODZE AUTOREFLEKSJI

warsztaty

Oddech jako dar i możliwość przywrócenia harmonijnego kontaktu ze swoim ciałem oraz umysłem. Oddychanie jest dla człowieka niekończącym się procesem, łączy go z powietrzem – jednym z czterech elementów życia (obok ziemi, wody, ognia). Mówili o nim już starożytni filozofowie. Anaksymenes powiadał, że „cały świat otaczają powietrze [aer] i tchnienie [pneumna]”. Powietrze przyjmuje kształt zgodnie z dynamiczną formą płuc. Praktyka oddechowa to możliwość stwarzania relacji pomiędzy ciałem a umysłem. Zwrócenie się natomiast w stronę głębokiego czucia oddechowego może być drogą do ważnej autorefleksji wspierającej budowanie autonomicznego oraz indywidualnego czucia oraz rozumienia świata. 

Oddech stanowi biologiczny fenomen, oddziałujący na całego człowieka – na życie fizyczne, psychoduchowe, relacje społeczne i środowiskowe. Na poziomie zdrowotnym, ćwiczenia wspiera głęboki stan relaksu i snu, eliminuje bądź redukuje stres i przywraca uważność oraz życiodajną energię. Dzięki świadomemu oddechowi człowiek wpływa na jakość życia.