ZOBACZ WIĘCEJ

Piątek (25.11.2023), 11:00-12:00 | CNiK Młyny Rothera, Młyn 1 piętro | wstęp wolny


TRZY SPOJRZENIA NA FILOZOFIĘ

wykład potrójny

Filozofia rozumiana jako dążenie do zdobycia niezachwianej prawdy o rzeczywistości towarzyszy rozwojowi cywilizacji już od starożytności. Niektórzy jednak twierdzą, że w filozofii wcale nie chodzi o poznanie, ale o specyficzne doświadczenie świata. Jeszcze inni – za stoikami i cynikami – upatrują w filozofii drogi życiowej. Kolejni widzą filozofię jako sposób myślenia, dzięki któremu możemy zrozumieć dzisiejszą rzeczywistość historyczną. Okazuje się, że pytanie o istotę filozofii stanowi jedno z podstawowych filozoficznych pytań. Troje filozofów – Iwona Lorenc, Piotr Gutowski i ? – będzie starało się udzielić swoich własnych odpowiedzi na ów problem.

Bio – Gutowski

W latach 1981–1986 odbył studia z zakresu filozofii na KUL. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał 7 sierpnia 2012. W 1986 rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2007 został kierownikiem Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii. W latach 2008–2012 był dyrektorem Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL. Wcześniej, od 2003 do 2008, pełnił funkcję zastępcy dyrektora tegoż kolegium. Realizował nadto stypendia i granty, m.in. w Center for Process Studies w Claremont (1988–1989), na Notre Dame University (USA, stypendium Fulbrighta w l. 1996-97) i Clare College w Cambridge (1995).